Aktualności


Oferty na dostarczanie obiadów dla uczniów

2016-08-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, prosi zainteresowane firmy o składanie ofert na dostarczanie obiadów do Zespołu Przedszkolno Szkolnego w Łąkiem i Zespołu Przedszkolno Szkolno Gimnazjalnego w Ruchocicach.
Oferta powinna zawierać cenę oraz propozycje przykładowego menu na 5 dni.
Propozycje należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 do dnia 31 sierpnia 2016 roku.


POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH

2016-06-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc ta kierowana jest do osób , które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zaspokoić swoich wszystkich potrzeb, spełniających jednocześnie przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ,a których dochód nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego tj; 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.
Wszystkie osoby chętne do skorzystania z w/w pomocy mogą zgłaszać się do tut. ośrodka celem weryfikacji sytuacji dochodowej w siedzibie OPS w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 do piątku tj. do dnia 17.06.2016 roku w godzinach od 7 do 15.


Dyżury terapeutów

2016-05-30

Od czerwca w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ul. Krystyny 30 będą dyżurować nowi terapeuci. Są to specjaliści na co dzień pracujący z osobami uzależnionymi, mający wielorakie doświadczenie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.
Pani mgr Monika Rutkowska specjalista terapii uzależnień, psycholog, pedagog, psychoterapeuta.
Udzielać będzie wsparcia w formie terapii indywidualnej:
• Osobom uzależnionym od środków psychotropowych ( narkotyki, dopalacze, leki, alkohol)
• Osobom mającym problem z uzależnieniami behawioralnymi ( hazard, pracoholizm, komputer, Internet itp. )
• Osobom współuzależnionym , rodzinom i bliskim
• DDA ( dorosłym dzieciom alkoholików)
• Młodzieży gimnazjalnej i ponadgimazjalnej z problemami uzależnień
Osoby zainteresowane szukające wsparcia zapraszamy już od 3 czerwca w godz. 11.30-16.30
Terminy następnych dyżurów:
24 czerwiec w godz. 11.30-16.30
8 lipiec w godz. 11.30-16.30
22 lipiec w godz. 11.30-16.30
5 sierpień w godz. 11.30-16.30
Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym terminie.
Na spotkanie można umawiać się telefonicznie tel.695 724 655 bądź osobiście w dniu dyżuru.

Pani mgr Alina Konieczka specjalista terapii uzależnień, pedagog.
Na swoich dyżurach zajmie się:
• poradnictwem, wsparciem, konsultacjami dla osób z problemami uzależnień, w tym od alkoholu
• prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych dla osób eksperymentujących ze środkami psychotropowymi
• prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych, współuzależnionych (m.in. rodziców, rodzeństwa, osób bliskich) od środków psychotropowych ( w tym alkoholu).
• Spotkania z grupą osób uzależnionych o charakterze konsultacyjno-motywującym
Osoby zainteresowane szukające wsparcia zapraszamy już od 7 czerwca w godz. 16.00-20.00
Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym terminie.


Konkurs Plastyczny pt.

2016-05-25

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakoniewicach informuje ,że dnia 20 maja 2016 roku został rozstrzygnięty KONKURS PLASTYCZNY na plakat pt. " Stop przemocy" .
Komisja konkursowa wytypowała do nagród następujących uczniów:

I miejsce -Oliwia Zajdel-klasa IV ,ZSG Rakoniewice
II miejsce-Julia Krysmann-klasa VI,ZSG Rakoniewice
II miejsce-Beata Mielcarek-klasaVI,ZSG Rakoniewice
III miejsce-Dominika Drozdowska-klasa IV,ZPSG Ruchocice

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Dołączone pliki:


Wyniki konkursu prezentacji multimedialnej na temat "Przemoc rówieśnicza"

2016-05-25

Dnia 19 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej dotyczącej oceny prezentacji multimedialnych na temat; " Przemoc rówieśnicza", na której nagrodzono prace następujących osób
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce -Wiktor Gielnik -klasa V ,ZSG Ruchocice
II miejsce-Kamila Pawłowska-klasa V,ZSG Rakoniewice
III miejsce -Maja Gertych -klasa V,Szkoła Podstawowa Łąkie

W kategorii gimnazjów:
I miejsce-Klaudia Andrys-klasa II,ZSG Rakoniewice
II miejsce-Karolina Pawłowska -klasa III ,ZSG Rakoniewice
III miejsce-Anna Dziwis-II,ZPSG Rostarzewo

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

2016-03-24

Warsztaty kulinarne-szczegóły w załączniku

Dołączone pliki:


Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2016-03-16

Od dnia 16.03.2016 r. w OPS w Rakoniewicach wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Projekt dla młodzieży " OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ"

2016-02-15

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wolsztynie prowadzi nabór do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : Obudź swój potencjał".
Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Wigilia dla osób starszych i samotnych

2015-12-09

Dnia 22 grudnia 2015 roku o godz. 16.30, po raz kolejny odbędzie się w " Zajeździe u Bogdana" w Rakoniewicach Wigilia dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy. Organizatorem wieczoru jest Ośrodek Pomocy Społecznej a sponsorami są Państwo Marciniak z " Zajazdu u Bogdana" oraz Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach.Zajazd będzie gościł około 70 osób starszych i samotnych.Wspaniała świąteczna atmosfera przy suto zastawionym stole, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne śpiewanie kolęd wszystkich uczestników przy akompaniamencie Pana Józefa Kowalonka , to nieodłączny element tego wieczoru. Jest to również wspaniały czas i okazja do zadumy , refleksji i wzruszeń.


Zbiórka żywności

2015-12-09

Tradycyjnie pierwszy weekend grudnia to corocznie organizowana przez tut. OPS świąteczna zbiórka żywności, która odbywa się pod patronatem Wielkopolskiego Banku Żywności.W ten weekend udało się jej zebrać ponad 400 kg.Zebrana w 3 punktach handlowych żywność trafi jeszcze przed świętami do kilkudziesięciu najuboższych i potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy.
Wszystkim darczyńcom oraz młodzieży z rakoniewickiego gimnazjum pomagającej przy zbiórce, Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania.


Spotkanie z Mikołajem w " Zajeździe u Bogdana"

2015-12-09

Dnia 7 grudnia 2015 roku już po raz 16 tut. OPS zorganizował " Spotkanie z Mikołajem", dla 80 dzieci z rodzin objętych wsparciem ośrodka.Impreza po raz kolejny odbyła się dzięki uprzejmości i hojności właścicieli " Zajazdu u Bogdana"- Pani Zofii Marciniak i Pana Roberta Marciniaka.Dzieci bawiły się wyśmienicie a dowodem na to były ich roześmiane i szczęśliwe buzie.Zabawy , gry i tańce przy oprawie muzycznej Pana Józefa Kowalonka ,masa słodyczy oraz wizyta Świętego Mikołaja z workiem prezentów to jedne z wielu atrakcji tego wieczoru.Dodatkowo dzieci miały okazję spotkać się z grupą policjantów , którzy obdarowali wszystkich uczestników zabawy odblaskowymi opaskami. Dzieci w skupieniu wysłuchały krótkiej pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze.Od 16 lat sponsorami tego przedsięwzięcia są Państwo Marciniak , firma Rakpol- Józef Borucki i Józef Linkiewicz oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


  Wykaz ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych w woj. wielkopolskim

  2015-11-18

  treść w załączniku

  Dołączone pliki:


  Poszukiwana osoba na stanowisko głównego księgowego

  2015-11-13

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko głównego księgowego.
  Zainteresowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,proszone są o kontakt osobisty z Kierownikiem OPS w siedzibie ośrodka w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 lub telefonicznie pod nr tel. 61 44 41 788, 785193025, w dniach od pon-pt w godz. 7-15.


  Wyniki konkursu prezentacji multimedialnej na temat ;"Przemoc rówieśnicza".

  2015-06-16

  Dnia 15 czerwca roku na posiedzeniu komisji konkursowej dotyczącej oceny prezentacji multimedialnej na temat : " Przemoc rówieśnicza", nagrodzono prace następujących osób:
  Szkoła Podstawowa
  I miejsce- Martyna Kowalonek, ZSG Rakoniewice,klasa VI a
  II miejsce-Kamila Pawłowska, ZSG Rakoniewice , klasa IV d
  III miejsce-Wiktoria Fojud SP Łąkie klasa IV
  Wyróżnienie - Weronika Chróst ZSG Ruchocice, klasa V

  Gimnazjum
  I miejsce-Karolina Pawłowska ZSG Rakoniewice, klasa II b
  II miejsce - Kamila Roguska,ZSP Jabłonna , klasa III b
  III miejsce -Jagoda Bimkiewicz , ZSP Jabłonna , klasa II b


  KONKURS PLASTYCZNY PT.

  2015-05-19

  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakoniewicach informuje,że został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny na plakat pt. " Stop przemocy",adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
  Komisja Konkursowa w dniu 12 maja 2015 roku wynagrodziła następujące prace:
  I miejsce-Wiktor Gielnik kl. IV ZPSG Ruchocice
  II miejsce-Bartosz Pakuła kl.IV ZPSG Ruchocice
  III miejsce-Wiktoria Baumann kl.V ZSG Rakoniewice

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

   2014-07-14

   Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755), uprawniające każdą rodzinę z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu do złożenia w swojej gminie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania m.in. z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączone pliki:


   „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

   2014-02-19

   Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach. ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice, tel. 61 4441788 kom. 609-720-246,665 086 800, faks: 61 4441788

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji