Aktualności


Protokół z otwarcia ofert

2017-03-20

Dołączone pliki:


Modyfikacja SIWZ

2017-03-14

Dołączone pliki:


Przetarg

2017-03-08


Realizacja usług specjalistycznego wsparcia projekt "Plan na lepsze jutro"

Dołączone pliki:


Oddam wypoczynek za darmo

2017-02-16

Oddam za darmo komplet wypoczynkowy( więcej szczegółów pod nr tel do OPS;61 44 41 788)

1. Fotel - bez funkcji rozkładania
2. Kanapa duża - z funkcją spania i skrzynia na pościel
3. Kanapa mała - z funkcja spania i skrzynia na pościel

Odbiór osobisty - okolice Rostarzewa,
Termin dobioru (najlepiej) 10 tydzień, tj. 06-12.03.2017 roku
Opis:
Kompelt wypoczynkowy stał w pokoju dziennym, zatem sporadycznie (bardzo rzadko) używana była funkcja spania.

Fotel - obicie tkanina, kolor szary, obicie bez przytarć, stan bardzo dobry, bez zabrudzeń,
(szerokość x głębokość x wysokość) ok. 86cm x 80cm x 80cm

Kanapa duża - obicie tkanina, kolor szary, obicie bez przytarć, bez większych zabrudzeń, naturalne stan użytkowania na części siedzącej, z funkcją spania i skrzynia na pościel, która była bardzo rzadko używana, stan dobry plus, część siedząca ewentulanie do wyczyszczenia,
(szerokość x głębokość x wysokość) ok. 150cm x 90cm x 80cm

Kanapa mała - obicie tkanina, kolor szary, część siedząca lekko przybrudzona, najczęściej używana kanapa ;-), część siedząca do czyszczenie, bez dziur, ale lekko wytarta, stan dobry, z funkcją spania i skrzynią na pościel, która była bardzo rzadko używana,
(szerokość x głębokość x wysokość) ok. 175cm x 90cm x 80cm

O oddaniu za darmo decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku odbioru w innym terminie prośba o telefon.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Komunikat

  2017-02-10

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp,ul.Żwirki i Wigury 1 informuje ,że w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj.prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu 781 053 001 lub 61 44 47 281 , 61 44 52 510.


  Plan na lepsze jutro

  2017-02-09

  Treść w załączniku

  Dołączone pliki:


  Wigilia dla starszych i samotnych

  2016-12-28

  Dnia 22 grudnia 2016 roku, o godz.; 16.00 po raz kolejny odbyła się w „Zajeździe u Bogdana” w Rakoniewicach , Wigilia dla około 60 osób starszych i samotnych z terenu gminy Rakoniewice. Organizatorem wieczoru był Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, a sponsorami Państwo Robert i Zofia Marciniak oraz Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach.
  Swoją obecnością wieczór zaszczycili Burmistrz Rakoniewic Pan Gerard Tomiak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice Pan Krzysztof Krawczyk, prezes Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach Pan Mirosław Stachowiak oraz radny Rakoniewic Pan Bronisław Chałupka.
  Wspaniała świąteczna i ciepła atmosfera przy suto zastawionym wigilijnym stole ,dzielenie się opłatkiem wszystkich uczestników tego wieczoru oraz wspólne śpiewanie kolęd , to nieodłączny element tego spotkania.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


   SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W ZAJEŹDZIE U BOGDANA

   2016-12-08

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach , dnia 6 grudnia 2016 roku po raz 17-ty zorganizował imprezę pt:" Spotkanie z Mikołajem" . W imprezie tej brało udział 70 dzieci z rodzin objętych wsparciem ośrodka.Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci bawiły się dzięki uprzejmości i hojności właścicieli " Zajazdu u Bogdana" w Rakoniewicach- Pana Roberta Marciniaka i Pani Zofii Marciniak.Wszystkie dziec chętnie i z ogromnym zapałem uczestniczyły we wszystkich zabawach i konkursach, które przygotowane zostały przez prowadzącego tę imprezę DJ BUJANĘ-uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach.Masa słodyczy i owoców na stołach oraz wizyta Świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów to jedne z wielu atrakcji tego wieczoru.Dodatkowo dzieci miały okazję spotkać się z Panem Górnym-komendantem Posterunku Policji w Rakoniewicach. Dzieci w skupieniu wysłuchały pogadanki na temat pracy Policji i zasadach bezpieczeństwa na drodze,w domu i w szkole.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


    Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. pomocy społecznej,dodatków mieszkaniowych,dodatków energetycznych i Kart dużej rodziny

    2016-10-21

    Treść w załączniku

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Bezpłatne szkolenia zawodowe w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wolsztynie

     2016-10-13

     Treść w załączniku

     Dołączone pliki:


     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach stanowisko urzędnicze-referent ds. pomocy społecznej,dodatków mieszkaniowych,Kart Dużej Rodziny

     2016-09-30

     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
     w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
     ul. Krystyny 30
     stanowisko urzędnicze - referent ds. pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych,
     dodatków energetycznych, Kart Dużej Rodziny
     1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, praca od 02.11.2016 r.
     1. Wymagania niezbędne:
     a) obywatelstwo polskie,
     b) wykształcenie minimum średnie
     c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
     d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
     e) osoba nie karana za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
     przestępstwa skarbowe,
     f) kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu : Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
     Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Ustawy Prawo energetyczne,
     Ustawy o Karcie Dużej Rodziny
     g) kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
     2. Wymagania dodatkowe:
     a) preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach związanym z
     funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
     b) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista,
     dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwentna w realizowaniu zadań, terminowość,
     punktualność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
     c) biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu
     Microsoft Office.
     3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
     a) realizacja zadań wynikających z w/w ustaw,
     przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń (udzielanie stosownych informacji),
     przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji,
     sporządzanie projektów zaświadczeń, planowanie zapotrzebowania na środki finansowe,
     b) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych prac,
     c) prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
     d) archiwizowanie dokumentacji.
     4. Wymagane dokumenty:
     a) życiorys (CV),
     b) list motywacyjny,
     c) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
     d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
     e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
     f) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzające okresy zatrudnienia,
     g) oświadczenia, w których kandydat potwierdza, że:
     - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
     - posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
     - nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
     Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
     Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych.
     Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.
     Miejsce i termin złożenia dokumentów:
     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach lub pocztą elektroniczną na adres: opsrakoniewice@op.pl, lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach 62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 30
     w terminie do dnia 14.10.2016 r.
     Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
     Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do dnia 19 pażdziernika 2016 r.
     W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”
     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip-rakoniewice.opsinfo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
     Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
     Rakoniewice, 30 września 2016r. Danuta Marciniak

     Dołączone pliki:


     Warsztaty kulinarne

     2016-09-29

     Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Oferty na dostarczanie obiadów dla uczniów

      2016-08-23

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, prosi zainteresowane firmy o składanie ofert na dostarczanie obiadów do Zespołu Przedszkolno Szkolnego w Łąkiem i Zespołu Przedszkolno Szkolno Gimnazjalnego w Ruchocicach.
      Oferta powinna zawierać cenę oraz propozycje przykładowego menu na 5 dni.
      Propozycje należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 do dnia 31 sierpnia 2016 roku.


      POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH

      2016-06-14

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
      Pomoc ta kierowana jest do osób , które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zaspokoić swoich wszystkich potrzeb, spełniających jednocześnie przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ,a których dochód nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego tj; 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.
      Wszystkie osoby chętne do skorzystania z w/w pomocy mogą zgłaszać się do tut. ośrodka celem weryfikacji sytuacji dochodowej w siedzibie OPS w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 do piątku tj. do dnia 17.06.2016 roku w godzinach od 7 do 15.


      Dyżury terapeutów

      2016-05-30

      Od czerwca w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ul. Krystyny 30 będą dyżurować nowi terapeuci. Są to specjaliści na co dzień pracujący z osobami uzależnionymi, mający wielorakie doświadczenie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.
      Pani mgr Monika Rutkowska specjalista terapii uzależnień, psycholog, pedagog, psychoterapeuta.
      Udzielać będzie wsparcia w formie terapii indywidualnej:
      • Osobom uzależnionym od środków psychotropowych ( narkotyki, dopalacze, leki, alkohol)
      • Osobom mającym problem z uzależnieniami behawioralnymi ( hazard, pracoholizm, komputer, Internet itp. )
      • Osobom współuzależnionym , rodzinom i bliskim
      • DDA ( dorosłym dzieciom alkoholików)
      • Młodzieży gimnazjalnej i ponadgimazjalnej z problemami uzależnień
      Osoby zainteresowane szukające wsparcia zapraszamy już od 3 czerwca w godz. 11.30-16.30
      Terminy następnych dyżurów:
      24 czerwiec w godz. 11.30-16.30
      8 lipiec w godz. 11.30-16.30
      22 lipiec w godz. 11.30-16.30
      5 sierpień w godz. 11.30-16.30
      Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym terminie.
      Na spotkanie można umawiać się telefonicznie tel.695 724 655 bądź osobiście w dniu dyżuru.

      Pani mgr Alina Konieczka specjalista terapii uzależnień, pedagog.
      Na swoich dyżurach zajmie się:
      • poradnictwem, wsparciem, konsultacjami dla osób z problemami uzależnień, w tym od alkoholu
      • prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych dla osób eksperymentujących ze środkami psychotropowymi
      • prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych, współuzależnionych (m.in. rodziców, rodzeństwa, osób bliskich) od środków psychotropowych ( w tym alkoholu).
      • Spotkania z grupą osób uzależnionych o charakterze konsultacyjno-motywującym
      Osoby zainteresowane szukające wsparcia zapraszamy już od 7 czerwca w godz. 16.00-20.00
      Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym terminie.


      Konkurs Plastyczny pt.

      2016-05-25

      Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakoniewicach informuje ,że dnia 20 maja 2016 roku został rozstrzygnięty KONKURS PLASTYCZNY na plakat pt. " Stop przemocy" .
      Komisja konkursowa wytypowała do nagród następujących uczniów:

      I miejsce -Oliwia Zajdel-klasa IV ,ZSG Rakoniewice
      II miejsce-Julia Krysmann-klasa VI,ZSG Rakoniewice
      II miejsce-Beata Mielcarek-klasaVI,ZSG Rakoniewice
      III miejsce-Dominika Drozdowska-klasa IV,ZPSG Ruchocice

      Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

      Dołączone pliki:


      Wyniki konkursu prezentacji multimedialnej na temat "Przemoc rówieśnicza"

      2016-05-25

      Dnia 19 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej dotyczącej oceny prezentacji multimedialnych na temat; " Przemoc rówieśnicza", na której nagrodzono prace następujących osób
      W kategorii szkół podstawowych:
      I miejsce -Wiktor Gielnik -klasa V ,ZSG Ruchocice
      II miejsce-Kamila Pawłowska-klasa V,ZSG Rakoniewice
      III miejsce -Maja Gertych -klasa V,Szkoła Podstawowa Łąkie

      W kategorii gimnazjów:
      I miejsce-Klaudia Andrys-klasa II,ZSG Rakoniewice
      II miejsce-Karolina Pawłowska -klasa III ,ZSG Rakoniewice
      III miejsce-Anna Dziwis-II,ZPSG Rostarzewo

      Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


      Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

      2016-03-24

      Warsztaty kulinarne-szczegóły w załączniku

      Dołączone pliki:


      Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

      2016-03-16

      Od dnia 16.03.2016 r. w OPS w Rakoniewicach wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


      Projekt dla młodzieży " OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ"

      2016-02-15

      Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wolsztynie prowadzi nabór do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : Obudź swój potencjał".
      Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży.

      czytaj całośćczytaj całość...

      Dołączone pliki:


      Wigilia dla osób starszych i samotnych

      2015-12-09

      Dnia 22 grudnia 2015 roku o godz. 16.30, po raz kolejny odbędzie się w " Zajeździe u Bogdana" w Rakoniewicach Wigilia dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy. Organizatorem wieczoru jest Ośrodek Pomocy Społecznej a sponsorami są Państwo Marciniak z " Zajazdu u Bogdana" oraz Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach.Zajazd będzie gościł około 70 osób starszych i samotnych.Wspaniała świąteczna atmosfera przy suto zastawionym stole, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne śpiewanie kolęd wszystkich uczestników przy akompaniamencie Pana Józefa Kowalonka , to nieodłączny element tego wieczoru. Jest to również wspaniały czas i okazja do zadumy , refleksji i wzruszeń.


      Zbiórka żywności

      2015-12-09

      Tradycyjnie pierwszy weekend grudnia to corocznie organizowana przez tut. OPS świąteczna zbiórka żywności, która odbywa się pod patronatem Wielkopolskiego Banku Żywności.W ten weekend udało się jej zebrać ponad 400 kg.Zebrana w 3 punktach handlowych żywność trafi jeszcze przed świętami do kilkudziesięciu najuboższych i potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy.
      Wszystkim darczyńcom oraz młodzieży z rakoniewickiego gimnazjum pomagającej przy zbiórce, Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania.


      Spotkanie z Mikołajem w " Zajeździe u Bogdana"

      2015-12-09

      Dnia 7 grudnia 2015 roku już po raz 16 tut. OPS zorganizował " Spotkanie z Mikołajem", dla 80 dzieci z rodzin objętych wsparciem ośrodka.Impreza po raz kolejny odbyła się dzięki uprzejmości i hojności właścicieli " Zajazdu u Bogdana"- Pani Zofii Marciniak i Pana Roberta Marciniaka.Dzieci bawiły się wyśmienicie a dowodem na to były ich roześmiane i szczęśliwe buzie.Zabawy , gry i tańce przy oprawie muzycznej Pana Józefa Kowalonka ,masa słodyczy oraz wizyta Świętego Mikołaja z workiem prezentów to jedne z wielu atrakcji tego wieczoru.Dodatkowo dzieci miały okazję spotkać się z grupą policjantów , którzy obdarowali wszystkich uczestników zabawy odblaskowymi opaskami. Dzieci w skupieniu wysłuchały krótkiej pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze.Od 16 lat sponsorami tego przedsięwzięcia są Państwo Marciniak , firma Rakpol- Józef Borucki i Józef Linkiewicz oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


       Wykaz ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych w woj. wielkopolskim

       2015-11-18

       treść w załączniku

       Dołączone pliki:


       Poszukiwana osoba na stanowisko głównego księgowego

       2015-11-13

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko głównego księgowego.
       Zainteresowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,proszone są o kontakt osobisty z Kierownikiem OPS w siedzibie ośrodka w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 lub telefonicznie pod nr tel. 61 44 41 788, 785193025, w dniach od pon-pt w godz. 7-15.


       Wyniki konkursu prezentacji multimedialnej na temat ;"Przemoc rówieśnicza".

       2015-06-16

       Dnia 15 czerwca roku na posiedzeniu komisji konkursowej dotyczącej oceny prezentacji multimedialnej na temat : " Przemoc rówieśnicza", nagrodzono prace następujących osób:
       Szkoła Podstawowa
       I miejsce- Martyna Kowalonek, ZSG Rakoniewice,klasa VI a
       II miejsce-Kamila Pawłowska, ZSG Rakoniewice , klasa IV d
       III miejsce-Wiktoria Fojud SP Łąkie klasa IV
       Wyróżnienie - Weronika Chróst ZSG Ruchocice, klasa V

       Gimnazjum
       I miejsce-Karolina Pawłowska ZSG Rakoniewice, klasa II b
       II miejsce - Kamila Roguska,ZSP Jabłonna , klasa III b
       III miejsce -Jagoda Bimkiewicz , ZSP Jabłonna , klasa II b


       KONKURS PLASTYCZNY PT.

       2015-05-19

       Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakoniewicach informuje,że został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny na plakat pt. " Stop przemocy",adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
       Komisja Konkursowa w dniu 12 maja 2015 roku wynagrodziła następujące prace:
       I miejsce-Wiktor Gielnik kl. IV ZPSG Ruchocice
       II miejsce-Bartosz Pakuła kl.IV ZPSG Ruchocice
       III miejsce-Wiktoria Baumann kl.V ZSG Rakoniewice

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

        2014-07-14

        Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755), uprawniające każdą rodzinę z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu do złożenia w swojej gminie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania m.in. z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

        czytaj całośćczytaj całość...

        Dołączone pliki:


        „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

        2014-02-19

        Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


        przejdź do góry...

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach. ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice, tel. 61 4441788 kom. 609-720-246,665 086 800, faks: 61 4441788

        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji